Terapi- och skolhund

Flinga och jag har gemensamt gått terapihundsutbildning under ett år. Under utbildningen har jag lärt känna Flinga på ett djupare sätt så att vi får ett tryggt samarbete i vårt arbete. Grundtanken med utbildningen är att jag och min hund ska kunna lita på varandra. Jag ska kunna läsa av min hunds reaktioner i alla tänkbara situationer och Flinga ska kunna lita på mitt stöd och ha mitt förtroende. Flinga har även lärt sig en hel del färdigheter anpassat efter var vi kommer att arbeta framöver. Stor vikt lades under utbildningen vid att hundarna blev välutbildade och säkra på sin uppgift och framförallt deras arbetsglädje. Utbildningen har omfattats av lärarledda lektioner, egen träning, fördjupning i litteratur, praktik, specialpraktik samt hemuppgifter.

Flinga är utbildad skolhund/läshund och vi träffar gärna elever med motivationsproblem, läs- och skrivsvårigheter, svårigheter med matematik eller dylikt för att bidra med motivation och en miljö som stimulerar eleverna till arbete. Umgänget med hunden bidrar också till att eleverna upplever ett lugn och i arbetet med skolhunden är miljön kravlös. Hunden kommenterar inte att läsningen går knackigt eller att läsningen sker tyst, den lyssnar och är nöjd med att få vara med och detta känner eleven som slappnar av. Att få träffa en hund på skoltid som är samarbetsvillig och kan många saker innebär en hög motivationsfaktor för eleven och kan öka arbetsglädjen och motivationen för skolarbete som tidigare varit svårmotiverat. Alla dessa faktorer sammantaget bidrar till en miljö vilken ger eleverna en boost i deras skolarbete. Inte bara just vid träffen utan denna effekt kan vara hela dagen och till och med dagen efter.

Hör gärna av er om ni är intresserade av att veta mer eller om ni vill att vi kommer på ett besök.

Flinga är utbildad till att arbeta inom vård- och omsorg och kan bidra med glädje, empati, uppmärksamhet, sällskap, och motivation till att utföra saker som är kämpiga i vardagen såsom, lyfta på armarna, resa sig och gå en sväng, ta sig upp ur sängen. Flinga charmar alla med sina stora bruna ögon. Vi har även gjort gruppövningar, såsom hundbingo och gömma godis för att öka samspelet mellan deltagarna i gruppen.

Hör gärna av er om ni är intresserade av att veta mer eller om ni vill att vi kommer på ett besök.